Reklamacje i zastrzeżenia dotyczące działań MASMED CO

Jesteśmy otwarci na wszelkie sygnały i opinie naszych Pacjentów. Dlatego za jedną z naczelnych zasad uznajemy gotowość do aktywnego ich słuchania, wyrażającą się w umożliwieniu każdemu Pacjentowi szerokiego i wygodnego dostępu do przekazania zastrzeżeń i uwag dotyczących kontaktu z naszym Centrum.

  • wyznaczone są terminy rozpatrywania reklamacji, które określają, że reklamacje obsługowe powinny być rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a reklamacje medyczne w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich niezbędnych danych lub dokumentów,
  • każde zgłoszenie reklamacji jest rejestrowane, a rejestry służą systematycznie wykonywanym raportom analizującym źródła niezadowolenia,
  • wnioski z prowadzonych analiz kierowane są do niezwłocznego wdrożenia i przedstawiane Zarządowi,

Wszystkim Pacjentom korzystającym z naszych usług zapewniamy informację o przyjęty  w Naszym Centrum zasadach podejścia do reklamacji oraz możliwość złożenia reklamacji w formie: