W naszej placówce specjalista kardiolog diagnozuje i leczy takie schorzenia, jak:

 • choroba niedokrwienna serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • wady serca,
 • hipercholesterolemia,
 • arytmia, kołatania serca,
 • choroba wieńcowa,
 • choroba serca,
 • bóle w klatce piersiowej,
 • zawał serca,
 • duszności.

Diagnostyka

Nasi kardiolodzy diagnozują choroby serca i naczyń układu krwionośnego. Zlecają i interpretują szeroki zakres nieinwazyjnych badań diagnostycznych serca i naczyń krwionośnych. Wśród nich:

 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • echokardiografię (EKG) – metoda badania za pomocą elektrokardiografu rejestrującego prądy czynnościowe serca. Wykrywa zawał serca, niedokrwienie czy zaburzenia rytmu serca,
 • EKG metodą Holtera – monitoring w zaburzeniach rytmu serca, omdleń, kontroli rozrusznika serca,
 • echo serca – wykorzystuje zjawisko echa ultradźwięków, ułatwia ocenić m. in.: struktury serca, budowę i pracę zastawek,
 • próby wysiłkowe,
 • badania laboratoryjne.

Objawy

Schorzenia serca i układu krążenia dotykają coraz więcej osób. Poradnia podejmuje się konsultacji i leczenia dolegliwości, którymi są m. in.:

 • obrzęki kończyn,
 • uderzenia gorąca,
 • bóle i ucisk w klatce piersiowej,
 • duszności,
 • zasłabnięcia, omdlenia,
 • duszności powysiłkowe.
 • chroniczne zmęczenia,
 • palpitacje serca.

Lekarze, w przypadku rozpoznania nieprawidłowości w pracy serca czy układu naczyniowego udzielają porad i nadzorują proces leczenia oraz rehabilitacji. Bagatelizowanie wszelkich objawów stanowi zagrożenie zdrowia i życia.

Przebieg wizyty

Wizyta w poradni rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu przeprowadzonego z pacjentem. Pytania dotyczą chorób przewlekłych, leków, nałogów, trybu życia oraz objawów. Lekarz wykonuje również podstawowe badania diagnostyczne: pomiar ciśnienia, osłuchanie klatki piersiowej, skontrolowanie tętna. Zapozna się również dotychczasowymi wynikami badań oraz wyda zalecenia, skieruje na badania, zabiegi oraz w razie konieczności przypisze leki.