Reedukacja sensometryczna

Reedukacja sensomotoryczna to metoda terapeutyczna zmierzająca do integracji czynności zmysłów oraz utworzeniu prawidłowej reakcji układu nerwowego na bodźce.

Celem terapii jest poprawienie jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej i wytworzenie odpowiedniej reakcji do wymogów otoczenia

Podczas odpowiednio dobranych ćwiczeń indywidualnych terapeuta wykorzystuje platformy balansowe, ćwiczeń na niestabilnym i stabilnym podłożu, ćwiczeń w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych, oraz szereg dodatkowych pomocy terapeutycznych (piłki, wałki, itp.) celem odtworzenia optymalnej formy ruchu, kształtowania prawidłowego i funkcjonalnego wzorca chodu.

Terapia skierowana jest dla dzieci z takimi problemami jak

  • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zespół Aspargera
  • upośledzenie umysłowe
  • zespół Downa

Terapię tą stosują w Centrum Medycznym MASMED S.C. wykwalifikowani fizjoterapeuci z długoletnim stażem pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu.