W Zabierzowie opieką zdrowotną otaczamy również osoby aktywne fizycznie. Poradnia medycyny sportowej służy pomocą zarówno osobom profesjonalnie uprawiającym aktywność fizyczną, jak i amatorom. Dziedzina zajmuje się procesami zachodzącymi w organizmie na skutek aktywności fizycznej. Lekarz medycyny sportowej sprawuje opiekę nad osobami aktywnymi sportowo w każdym okresie życia. Udziela porad w zakresie:

 • kwalifikacji do uprawiania aktywności fizycznej,
 • kontroli rezultatów treningów,
 • diagnostyki mikroprzeciążeń,
 • optymalizacji diety,
 • podnoszenia efektywności treningów i rezultatów,
 • leczenia urazów i kontuzji,
 • rehabilitacji.

Zakres badań medycznych

Specjalista przeprowadza badania dla sportowców, oceniając układ ruchu, oddechowy, sercowo-naczyniowy. Na ich podstawie wydaje orzeczenia o braku przeciwskazań do uprawiania dyscypliny na podstawie. Wśród nich lekarz może zlecić badania:

 • ogólne,
 • ortopedyczne,
 • kardiologiczne (EKG),
 • morfologii krwi,
 • moczu,

a także:

 • wykonanie próby wysiłkowej,
 • pomiary antropometryczne.

W poradni przyjmuje lekarz, który współpracuje ze specjalistami innych dziedzin, trenerami, fizjologami żywienia, rehabilitantami, fizjoterapeutami. Celem leczenia kontuzji jest zniesienie dolegliwości bólowych oraz przywrócenie sprawności. Lekarz pomaga również doskonalić zdolności motoryczne.

Przebieg wizyty

Wizyta w poradni rozpoczyna się od ogólnego wywiadu oraz pomiarów antropometrycznych (wzrost, waga). Zgodnie z zaleceniami wykonywana jest niezbędna diagnostyka. By uzyskać po raz pierwszy orzeczenie medyczne, należy wykonać oprócz pomiarów antropometrycznych badania:

 • elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem,
 • ogólne moczu,
 • morfologii krwi,
 • poziomu glukozy,
 • kontrolne wzroku,
 • kontrolne dentystyczną,
 • ortopedyczne.

Opcjonalnie przeprowadza się także konsultację neurologiczną i spirometrię.