Konsultacje specjalistyczne

  • Wstępne i okresowe badania lekarskie sportowców
  • Sportowo-lekarska ocena badań diagnostycznych
  • Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu
  • Diagnoza i leczenie urazów sportowych
  • Badania sportowo-lekarskie dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej lub klubu sportowego