Diagnozowanie i leczenie chorób układu krążenia u dorosłych

 • choroby nadciśnieniowej
 • choroby niedokrwiennej serca
 • wrodzonych i nabytych wad serca
 • niewydolności serca
 • zaburzeń rytmu serca
 • zespołu płucno-sercowego i chorób układu krążenia płucnego
 • objawów i cech chorobowych dotyczących układu krążenia
 • innych i nieokreślonych zaburzeń układu krążenia

Wykonujemy badania

 • Echokardiografia (Badanie Echo)
 • Echokardiografia dziecięca
 • USG tętnic szyjnych
 • EKG spoczynkowe
 • EKG wysiłkowe na bieżni
 • EKG 24/h metodą Holtera
 • Holter Ciśnieniowy
 • Badania Krwi